Spelbenodigdheden en -elementen

Wat heb je nodig om het spel met je klas te spelen? Hieronder kan je een beschrijving terugvinden van het materiaal dat je nodig hebt om het spel te spelen.

Het startverhaal en het afsluitend verhaal zijn bedoeld voor kinderen uit de basisschool.


Spelmap

Spelmappen worden gratis toegestuurd naar iedere basisschool in Vlaanderen, mede dankzij de steun van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek.  Middelbare scholen of jongerenorganisaties die geen exemplaar toegestuurd zullen krijgen, kunnen hier hun gratis exemplaar van het spel aanvragen.


Handleiding

In de handleiding wordt uitgebreid uitgelegd hoe het spel gespeeld wordt, en welke vervolgactiviteiten worden aangeraden.


Onderzoeksvragen

De bladen met onderzoeksvragen worden door de kinderen gebruikt tijdens het spel om er hun antwoorden op te noteren. Om die reden moet voor elke spelsessie een nieuwe set onderzoeksvragen worden afgedrukt.

Onderzoeksvragenkaarten zijn ingedeeld als “basis” of “uitdagend”. De basisvragen zijn te beantwoorden met een subset van 16 bronnen.  Als je het spel speelt met alleen deze vragen, dienen enkel de 16 bronnen verspreid te worden. Hierdoor hoeven de leerlingen minder te zoeken en kunnen ze sneller de goede antwoorden vinden.

Elke vraag heeft een nummer, dat nummer kan de spelleider gebruiken om in het spelleiderscherm de antwoorden te controleren.


Bronnen

De bronnen zijn tekeningen, grafieken, tabellen, etc. die hints bevatten die de leerlingen kunnen gebruiken om de onderzoeksvragen of raadsels te beantwoorden.

Alle bronnen zitten in de spelmap en moeten in principe niet opnieuw worden afgedrukt.


Spelleiderscherm

Via het spelleiderscherm kan je als leerkracht het spel aansturen en de antwoorden van de leerlingen controleren. Correcte antwoorden kan je publiceren. Rechts bovenaan zie je de resterende speeltijd en kan je het spel pauzeren (stop de klok) of stoppen. Je kan er hier ook voor kiezen om de scores te verbergen.


Klasscherm

Via het klasscherm (“Bord van kennis”) kunnen de leerlingen zelf door de gepubliceerde antwoorden zoeken naar informatie om hun vragen te beantwoorden. Met de tabs onderaan kan je de antwoorden groeperen per thema. Rechts bovenaan zie je de resterende speeltijd, en de scores per groep (op volgorde, met de hoogst scorende groepen bovenaan). Je kan ervoor kiezen om de scores per groep niet weer te geven; zo verminder je het competitieve element indien je dat weinig wenselijk acht. De totale klassenscore is onderaan te zien.


Startverhaal

Het startverhaal (‘Planeet in zicht’) kan voorgelezen worden aan (of bekeken worden door) leerlingen van de basisschool alvorens het spel te starten. In het startverhaal kijken de wetenschappers vanaf een afstand naar de planeet Moendoes. Om de leerlingen over de schouders van de wetenschappers mee te laten kijken, kan je hier eerst de landkaart, en later de afbeelding van het dorpstafereel laten zien. Gebruik deze illustraties bij het voorlezen, en bespreek eventueel met de leerlingen wat er nog meer te zien is.

Ga via deze koppeling naar de tekst en het filmpje van het startverhaal.


Afsluitend verhaal

Het afsluitende verhaal (‘Moendiaanse tekeningen’) kan voorgelezen worden aan (of beluisterd worden door) leerlingen van de basisschool eens het spel is afgelopen. Het verhaal dient als startpunt voor de nabespreking.

Ga via deze koppeling naar de tekst en de luisterversie van het afsluitend verhaal.