Kom samen zo veel mogelijk te weten over de planeet Moendoes!

Spelbenodigheden

 • Spelmap met een uitgebreide handleiding, een blad met spelregels in het kort, en 30 bronnen
 • Onderzoeksvragen die u voor de start van het spel dient te downloaden en af te drukken
 • Twee computers / tablets, waarvan één kan dienen als klasscherm (bord van kennis) voor de leerlingen en één als spelleiderscherm voor de leerkracht

Voorbereiding

 1. Lees de achtergrondinformatie over de planeet Moendoes en over wetenschap.
 2. Rangschik de tafels in de klas en verspreid de bronnen over de klas door ze op tafels te leggen of aan de muren te hangen.
 3. Verdeel de leerlingen in groepen van 2-3 personen, en geef elke groep een nummer of naam.
 4. Druk de bladen met onderzoeksvragen af, en noteer boven de pagina’s een groepsnummer / groepsnaam
 5. Open het digitale spel:
  • Open het Spelleiderscherm op de eerste computer
  • Vermeld bij het Spelleiderscherm het aantal groepen en de duurtijd (+/- 45 min) en druk op ‘klaar’. Je krijgt dan een code die dient voor het Klasscherm (bord van kennis)
  • Open het Klasscherm (bord van kennis) op de tweede computer en voer de code in

Het spel

 1. Bekijk het startverhaal ‘Planeet in zicht’ of lees het voor. Gebruik hierbij de bronnen ‘landkaart’ en ‘dorpstafereel’.
 2. Geef elke groep een blad met onderzoeksvragen met het juiste groepsnummer.
 3. Leerlingen proberen de onderzoeksvragen te beantwoorden m.b.v. bronnen in de klas en eerder gepubliceerde antwoorden op het ‘Klasscherm’.
 4. Als ze een antwoord hebben gevonden, laten ze het controleren bij de leerkracht. De leerkracht geeft het vraagnummer in op het ‘Spelleiderscherm’. Indien het antwoord correct is, wordt het antwoord gepubliceerd.
 5. Leerlingen die alle vragen hebben beantwoord, krijgen een nieuw vragenblad.
 6. Als de voorziene speeltijd over is, loopt het spel af.
 7. Houd met de leerlingen een nabespreking m.b.v. het afsluitend verhaal en de stellingen over wetenschap.