Over ons · Jonge Academie

Jonge Academie

Het hybride spel Expeditie Moendoes en de verspreiding ervan in Vlaanderen zijn een initiatief van de Jonge Academie van België (Vlaanderen). De Jonge Academie is een interdisciplinaire en interuniversitaire ontmoetingsplaats van jonge toponderzoekers en -kunstenaars met een eigen kijk op wetenschap, maatschappij, kunst en beleid. Via standpunten, opinies en evenementen over actuele thema’s wil zij bijdragen aan de publieke beeldvorming over wetenschap en aan het debat over wetenschapsbeleid, specifiek vanuit het perspectief van de jonge academicus en kunstenaar.

De Jonge Academie maakt deel uit van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen & Kunsten en kan werken dankzij een subsidie van de Nationale Loterij.

Geschiedenis: ontwikkeling en verspreiding

Origineel werd Expeditie Moendoes in 2010 als educatief kartonnen spel voor het secundair onderwijs ontwikkeld door De Praktijk (Alex Verkade e.a.), voor De Jonge Akademie van Nederland in het project De Jonge Akademie on Wheels. Nozzmann verzorgde de illustraties. Mogelijk gemaakt door FONDS21 (toen SNS REAAL Fonds) en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). In 2012 werd het spel uitgebreid tot een versie die ook voor het basisonderwijs geschikt was, middels een nieuwe handleiding en aanvullende vragen. Dat gebeurde eveneens door De Praktijk en De Jonge Akademie van Nederland, onder impuls van geoloog prof. Maarten Kleinhans.

Sinds 2015 werkten de Jonge Academie van België (Vlaanderen) en De Jonge Akademie van Nederland samen aan een gedeeltelijk gedigitaliseerde versie van het spel, die barrières wegneemt voor leerkrachten. Het vernieuwde spel werd gedrukt en verspreid onder alle basisscholen in Vlaanderen in het voorjaar van 2022. Met dank aan de Universiteit Antwerpen voor het hosten van het browsergame en aan het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO) voor zijn bijdrage in de drukkosten.

Licentie

Expeditie Moendoes is gepubliceerd onder de licentie CC BY-NC 2.0 BE. Deze Creative-Commons-licentie betekent dat je vrij bent om dit spel te delen en zelfs te bewerken, op voorwaarden dat je (BY: naamsvermelding) de auteurs vermeldt bij hergebruik en (NC: NietCommercieel) het werk niet voor commerciële doeleinden gebruikt. De volgende naamsvermelding is nodig:

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. Expeditie Moendoes / Expedition Mundus was conceived and developed for The Young Academy (DJA) / Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) in 2008-2012 by Alex Verkade, Caspar Geraedts, Charlotte Vlek, Yuri Matteman, Oscar Gelderblom and Maarten Kleinhans. Manual in Dutch (2022): Young Academy of Belgium (Flanders) / KVAB.
Illustrations: Nozzman.