Over Moendoes

Expeditie Moendoes is een spel waarin leerlingen spelenderwijs kennis maken met het doen van wetenschappelijk onderzoek. Het spel laat zien dat het in de wetenschap niet gaat om ‘heel veel weten’, maar juist om nieuwsgierigheid, creativiteit en logisch redeneren. Het draagt zo bij tot het bereiken van een aantal eindtermen in het basisonderwijs, zowel vakspecifieke (wetenschappen en techniek; mens en maatschappij) als leergebied overschrijdende (ICT, leren leren) eindtermen. Dat maakt Expeditie Moendoes uitermate geschikt als startpunt voor onderzoekend leren. Dit spel werd ontwikkeld voor leerlingen van 10 tot 14 jaar.

Het spel begint met een verhaal over drie wetenschappers die op de planeet Moendoes terechtkomen en daar kennismaken met de bewoners, de Moendianen. Vervolgens gaan de leerlingen zelf aan de slag en proberen zij aan de hand van figuren, teksten en andere bronnen allerlei vragen over Moendoes te beantwoorden. Een ontdekkingsreis in de klas dus.

Op deze website wordt uitgelegd hoe het spel gespeeld wordt. Na het spelen van het spel en de nabespreking zijn er allerlei mogelijkheden om nog meer met Moendoes en onderzoekend leren te doen. Deze vervolgactiviteiten kunnen met de hele klas gedaan worden.

Colofon

Expeditie Moendoes Digitaal is een gedigitaliseerde versie van Expeditie Moendoes. Het oorspronkelijke spel en de uitbreiding zijn projecten van De Jonge Akademie en werden mogelijk gemaakt door SNS REAAL Fonds en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. De uitbreiding, in de vorm van een leerkrachtenhandleiding en een aanvullende kaartenset, werd in 2012 geschreven door De Praktijk en Maarten Kleinhans van De Jonge Akademie (KNAW). De digitalisering van het spel was een samenwerking tussen De Jonge Akademie van Nederland (KNAW) en de Jonge Academie van België (Vlaanderen, KVAB) en kwam tot stand in 2021, met dank aan de Universiteit Antwerpen voor het hosten van dit browsergame.

Concept, spelontwerp en teksten Expeditie Moendoes: ©2010 De Praktijk & De Jonge Akademie (KNAW)
Teksten uitbreiding: © 2012 De Praktijk & De Jonge Akademie (KNAW)
Vormgeving Expeditie Moendoes: © 2010 I DON/T BUY IT
Illustraties Expeditie Moendoes: © 2010 Nozzman