Over Expeditie Moendoes

Kinderen worden wetenschapper

Expeditie Moendoes is een spel waarin teams (leerlingen, kinderen, volwassenen) spelenderwijs kennis maken met het doen van wetenschappelijk onderzoek. Het spel laat zien dat het in de wetenschap niet gaat om ‘heel veel weten’, maar juist om nieuwsgierigheid, creativiteit, logisch redeneren en teamwerk. Dat maakt Expeditie Moendoes uitermate geschikt als startpunt voor onderzoekend leren. In Expeditie Moendoes doen spelers onderzoek in alle mogelijke kennisgebieden, zowel de mens- en maatschappijwetenschappen (o.a. taal, geschiedenis en cultuur) als de natuurwetenschappen.

Doelgroep

Expeditie Moendoes werd ontwikkeld voor gebruik in de derde graad van de lagere school (10-12 jaar: 5de/6de leerjaar in Vlaanderen; groep 7-8 in Nederland) en de eerste graad van de middelbare school (12-14 jaar: 1ste/2de middelbaar in Vlaanderen; onderbouw voortgezet onderwijs in Nederland). Expeditie Moendoes en zijn vervolgactiviteiten sluiten aan op de eindtermen van het basisonderwijs en het secundair onderwijs.

Het spel in het kort: een ontdekkingsreis in de klas

Het spel begint met een verhaal over drie wetenschappers die op missie gaan vanaf de aarde op zoek naar een bewoonbare planeet. Tijdens de missie stuit het team op een onbekende planeet, met intelligente bewoners die hun planeet ‘Moendoes’ noemen. De wetenschappers gaan op onderzoek uit: Hoe zit het hier met de zwaartekracht, en met de seizoenen? Zijn de lokale dieren gevaarlijk? Hoe zit de taal van de bewoners in elkaar? En wat betekenen die gele driehoekjes?

De leerlingen gaan zelf aan de slag als wetenschappers en proberen allerlei vragen over Moendoes te beantwoorden, aan de hand van dertig informatiebronnen met figuren, teksten, tabellen en grafieken. Ze moeten niet alleen de bronnen raadplegen, maar ook interpreteren, combineren, logisch redeneren, bevindingen uitwisselen en conclusies publiceren: kortom, te werk gaan als wetenschappers.

Na het spelen van het spel en de nabespreking zijn er allerlei mogelijkheden om nog meer met Moendoes en onderzoekend leren te doen. Deze vervolgactiviteiten kunnen met de hele klas gedaan worden.

Lees verder: Hoe kwam Expeditie Moendoes tot stand? | Hoe speel je het spel?