Achtergrondinformatie over Moendoes

Alle informatie over de planeet Moendoes is te achterhalen op basis van (combineren van) de verschillende bronnen. Als referentie voor de spelleider is deze informatie hieronder samengebracht. Het is niet nodig dat de spelleider dit allemaal weet, maar kan handig zijn als achtergrond.

Planeet. Moendoes is een relatief kleine planeet. De zwaartekracht is lager dan op aarde en het kookpunt van water is 70 °C. Een etmaal op Moendoes duurt 18 uur; een jaar duurt 180 dagen. Moendoes kent drie seizoenen: klang tomi (koud, droog en windstil), klang raf raf (warm, droog en heel winderig) en klang blof (warm, nat en windstil). Honderdvijftig jaar geleden vond op Moendoes een grote vulkaanuitbarsting plaats, die een lange donkere tijd (sliep kara) tot gevolg had.

Leven. Op Moendoes komen verschillende organismen voor. Behalve de intelligente bewoners van Moendoes, de Moendianen, zijn dat schilddier (pilo), ringvlieg (fofi), klimheester (deffe), geurkruid (waan) en steekgras (pluk). De voedselrelaties tussen deze organismen zijn af te lezen op bron  (voedselweb). Op bron  is te zien in welk seizoen elk van de planten bloeit en/of vruchten draagt. Vroeger — vóór de donkere tijd — kwam op Moendoes ook een ander groot dier (kalif maja) voor. Kalif maja werd gehouden als veedier, maar is nu uitgestorven. Schilddieren als vee houden is niet mogelijk omdat ze erg agressief zijn als zij jongen hebben en zich bovendien in gevangenschap niet voortplanten.

Taal. Moendianen hebben een gesproken en een geschreven taal. De geschreven taal wordt van links naar rechts gelezen, waarbij ieder symbool (iedere letter) voor één klank staat. Werkwoorden worden niet vervoegd. Meervoud wordt gevormd door een zelfstandig naamwoord twee keer achter elkaar te zetten. Als een bijvoeglijk naamwoord twee keer achter elkaar staat betekent dat ‘heel erg ’.

Rekenen. De Moendianen hebben geen tientallig, maar een zestallig reken-systeem, dat bestaat uit puntjes (1), streepjes (6), driehoekjes (36) en kommetjes (216). Ook zijn er symbolen voor optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

Cultuur. Belangrijke symbolen in de cultuur van de Moendianen zijn de klimheesterbloem en de zon (die op dezelfde manier afgebeeld worden) en het getal 144 (vier driehoekjes, ook weer terug te herkennen aan de vier bloemblaadjes van de klimheester). Vóór de donkere periode (in de periode sliep dok dok) hadden de Moendianen het gemakkelijker met hun voedselvoorziening (het grote dier) en daardoor veel meer vrije tijd. Er werd toen handel gedreven, een groot doolhof gebouwd (kapoeki maja), en er was meer tijd voor culturele activiteiten. Tegenwoordig (sliep okke) hebben de Moendianen geen veedieren meer, en zijn zij het grootste deel van de dag bezig met het verbouwen van gewassen (o.a. geurkruid) en het jagen op schilddieren. Moendianen gaan drie uur per dag naar school.

Diversiteit. De Moendianen zien er anders uit dan mensen op aarde — zo hebben ze langwerpige hoofden met drie ogen. Alle Moendianen zien er mannelijk uit en ze hebben allemaal dezelfde kleur, in tegenstelling tot de mensen op aarde. Onze samenleving is een heel stuk diverser. (Dit mag expliciet benoemd worden.)